Judit Vendégháza | Szállás Karcagon, a gyógyfürdő mellett

Közel a fürdőhöz
Családias hangulatú
Tiszta, kényelmes
Kedvező árakon

+36 (30) 528- 3023 Fazekasné Varga Judit Telefonáljon bizalommal!

Összefoglalás

 • Személyes adatokat csak a törvényi előírásoknak megfelelően gyűjtünk.
 • A személyes adatait a lehető legnagyobb biztonságban kezeljük és tároljuk.
 • Az Ön adatait csak a megrendeléseivel kapcsolatban használjuk fel (kommunikáció, árajánlat, számlázás.)
 • Ezeket az adatokat harmadik félnek csak az Ön hozzájárulásával adunk át
  • ha igénybe szeretné venni a gyártók által kínált extra garanciákat
  • ha futárszolgálattal szeretné átvenni vagy átadni a terméket
 • Csak olyan üzleti partnerekkel szerződünk, akik szintén garantálják a személyes adatok védelmét.
  • könyvelő: számlázással kapcsolatos feladatok
  • honlap adminisztrátor: technikai jellegű műveletek (szoftverfrissítés, biztonsági mentések)
  • munkatársak: kapcsolatfelvétel, tájékoztatás, számlázás,
 • Azonosítást követően Ön bármikor kérhet felvilágosítást a tárolt adatokról.
 • Azonosítás követően Ön bármikor kérheti a személyes adatainak a törlését a jogszabályi feltételeknek megfelelően.

Az adatvédelemmel kapcsolatos ügyekben illetékes személy:

Fazekasné Varga Judit
+36 (30) 528- 3023

 

A könnyebb áttekintés érdekében az Adatvédelmi Tájékoztatót címszavak szerint is belinkeltük

 

Bevezetés

Ezt a weboldalt az alábbi jogszabályoknak megfelelően működteti az üzemeltetője:

 • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (személyes adatok kezeléséről)
 • 2011. évi CXII. törvény (információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról)

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy a látogatók a weboldal segítségével többletszolgáltatást tudjanak igénybe venni. A honlapon nincs lehetőség regisztrációra, de a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével tájékoztatást kérhet, illetve rendelést adhat le az Általános Szerződési Feltételek szerint.

Az adatkezeléshez való hozzájárulását azzal teheti meg, hogy a honlapon található kapcsolatfelvételi űrlapok „checkbox” mezőjébe szándékosan egy jelet tesz, azaz „kipipálja”. Ez a checkbox minden esetben a „Küldés” gomb felett helyezkedik el és a mellette lévő szöveg egyértelműen utal arra, hogy az Adatvédelmi Tájékoztatóra és az ÁSZF-re vonatkozik.

Amennyiben az kapcsolatfelvételt követően e-mailben vagy telefonon megadja a további személyes adatait, azokat is ennek az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint kezeljük. Kérheti azok módosítását és törlését

Adatkezelő személyek, vállalkozások

A honlap tulajdonosa és üzemetetője (a továbbiakban Adatkezelő)

Fazekasné Varga Judit
5300 Karcag, Deák körút 77.
Adószám: 74149458-1-36
+36 (30) 528- 3023
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A honlap tárhelyszolgáltatója: (a továbbiakban: Tárhelyszolgálató)

Cégnév: WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft.
Székhely: 2097 Pilisborosjenő, Tulipán köz 2.
Adószám: 23023071-2-42
Cégjegyzékszám: 01 09 949386
Telefonszám: +36 (30) 598 7210
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az Ön által megadott adatokat Tárhelyszolgálató a saját szerverein tárolja, melyet harmadik félnek nem adhat tovább. Tárhelyszolgálató a szervereit folyamatosan fejleszti műszakilag és gondoskodik a szükséges védelmi beállításokról, hogy a tárhelyen tárolt adatok a lehető legnagyobb biztonságban legyenek.

A honlap felépítését és karbantartását Adatkezelő útmutatásai alapján a honlap adminisztrátora végzi a jogszabályi követelményeknek megfelelően. Adminisztrátor lehet maga az Adatkezelő, az alkalmazottai, illetve egy alvállalkozó megbízási szerződés alapján Az adminisztrátor egy karbantartás során hozzáférhet a tárhelyen tárolt személyes adatokhoz is. Adminisztrátor nyilatkozott arról, hogy a honlap adatbázisában eltárolt személyes adatokról nem készít önmagának másolatot, marketingtevékenységet nem végez velük és nem adja át jogosulatlanul harmadik félnek.

A kezelt személyes adatok

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat Az adatkezelés célja
Vezeték- és keresztnév A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához..
Telefonszám Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
E-mail cím Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
Számlázási név, cím A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
Szállítási cím A házhoz szállítás lehetővé tétele.
Üzenetküldés időpontja Technikai művelet végrehajtása.
IP cím az üzenetküldéskor Technikai művelet végrehajtása.

Az érintettek köre: a honlap látogatói

Hozzájárulás adása, Módosítása, Törlése

Hozzájárulás az adati kezeléséhez: Az Adatvédelmi Tájékoztató és az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával Ön hozzájárul az személyes adatai kezeléséhez. A szerződés elfogadásával felhatalmazást ad Adatkezelőnek arra, hogy az Ön rendeléseivel kapcsolatban Adatkezelő átadja a szerződéses partnereinek (márkaképviseletek, futárszolgálatok) az Ön személyes adatait a kiszállítások és a reklamációk feldolgozása érdekében.

Hozzájárulását (a személyes adatainak a kezeléséhez) azzal tudja egyértelműen jelezni, ha a kapcsolatfelvételi űrlapok "checkbox" részét "kipipálja", azaz belekattint a kis négyzetbe. Ez minden esetben a "Küldés" gombok felett helyezkedik el és egyértelmű szöveg van arra vonatkozóan, hogy elfogadja vele az Adatvédelmi Tájékoztatóban és az Általános Szerződési Feltételekben leírtakat.

Az űrlapok csak akkor küldhetőek el, ha ezt a hozzájárulást megteszi. Ha az űrlapot végül mégsem küldi el kitöltve, akkor egyetlen megadott adatot sem ment el a rendszer, azokat Adatkezelő nem látja és nem is őrzi meg.

A saját személyes adatinak a lekérdezése: Önnek joga van lekérdezni az Adatkezelőnél eltárolt személyes adatait, amennyiben minden kétséget kizáróan bizonyítani tudja a lekérdezés jogosságát. Kérjük, hogy igényét írásban jelezze a korábban megadott e-mail címéről az Adatkezelő e-mail címére írt levéllel.

Fogalmak

Érintett / Felhasználó:
bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

személyes adat:
az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatfeldolgozás:
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

adatvédelmi incidens:
személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Cookie / Süti

Az adatkezelő a honlaplátogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie-k olyan egyéni azonosítót tartalmaznak -egy titkos, véletlenül generált karaktersort -amelyet honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait,megkönnyítse honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k nem tartalmaznak személyes információkat és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. Néhány cookie a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül az Ön számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Szükségszerű cookie: Az ilyen típusú cookie-k elengedhetetlen ahhoz, hogy bizonyos funkciók megfelelő működjenek, amíg Ön a honlapot használja.

Funkcionális cookie: Az ilyen cookie a weboldal funkcionalitását javítja azáltal, hogy megjegyzi az Ön preferenciáit, beállításait.

A weboldal statisztikájának kezeléséért felelős cookie: Az ilyen típusú cookie információkat gyűjt a honlap használatáról, de nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat. Tehát teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Google, Facebook

A Google a Google Analytics adatfeldolgozójaként tevékenykedik. Ez szerepel a Google Ads Adatfeldolgozási Szerződésében is, amely minden olyan Google Analytics-ügyfél számára hozzáférhető, amely közvetlen szerződésben áll a Google-lal.

A GDPR rendelkezései szerint a Google Analytics az adatfeldolgozó, mivel a Google Analytics adatokat gyűjt és dolgoz fel az ügyfelei nevében, ezeknek az ügyfeleknek az utasításai szerint. Ügyfeleink az adatkezelők, akik minden jogot fenntartanak az adatok mindenkori gyűjtésével, a hozzájuk való hozzáféréssel, az adatok megőrzésével, illetve törlésével kapcsolatban. A Google csak a Google Analytics-ügyfelekkel kötött szerződések feltételei, valamint a termékeinek a kezelőfelületén az ügyfelek által megadott beállítások szerint használhatja az adatokat.

A Google Analytics belső cookie-kat, az eszközzel/böngészővel kapcsolatos adatokat, IP-címeket, illetve a webhelyen/alkalmazásban végzett tevékenységéket gyűjt. Ezeket az adatokat azért gyűjti, mert ezek alapján az adatok alapján tudja mérni, illetve statisztikai jelentésekben rögzíteni a felhasználók által az olyan webhelyeken és/vagy alkalmazásokban végzett műveleteket, amelyek a Google Analytics szolgáltatást használják.

További részletek a Google szolgálatásairól » ITT találhatóak « .

Facebook: Az adatgyűjtés és adatkezelős célja a közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése. A facebook adatkezelési tájékoztatója » ITT található « .

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A zároláshoz való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A tiltakozáshoz való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

Jogorvoslat

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

Ajánlások

Már többször voltunk Juditnál a családdal és mindig nagyon kellemesen telik az idő. Szeretem a ház és az udvar hangulatát, a gyógyfürdő pedig sohasincs olyan zsúfolt, mint más városokban.
N. Gáborné
Kedves, segítőkész tulajdonos, a szállás pedig nagyon jó árban van. A fürdő tényleg nagyon közel van, de mégsem egy tipikus bulinegyed, ezért esténként könnyen el lehet aludni és pihenten ébredünk másnap. Máskor is visszajövünk!
F. József